Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Πλαστικό αγκύριο κασώματος W- RD Με κολάρο, σε φυσικό χρώμα.

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Πλαστικό αγκύριο κασώματος W- RD Με κολάρο, σε φυσικό χρώμα.

Δεν χρειάζεται έγκριση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Δεν χρειάζεται έγκριση

 • Τοποθέτηση περαστή

 • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

 • Μικρή ροπή εισόδου της βίδας, ελαφριά διαστολή του αγκυρίου, ουσιαστικά καμία μετακίνηση του χιτωνίου του αγκυρίου

 • Ισχυρή ασφάλεια έναντι συστροφής

 • Διαστολή σε τέσσερις κατευθύνσεις, υψηλή φέρουσα ικανότητα

 • Βελτιωμένη μεταφορά φορτίου: Ομοιόμορφη, συνεχής κατανομή φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής

 • Το στοπ τοποθέτησης με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση

 • Αγκύρωση μέσω ασφάλισης τριβής και θετικής ασφάλισης (διάτρητο τούβλο) μεταξύ του χιτωνίου του αγκυρίου και της βάσης αγκύρωσης

 • Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας

 • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη

 • Θερμικά σταθερό από -40 °C έως +80 °C

Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth

Ανακοίνωση

Χρήσιμες πληροφορίες:


Ανοίξτε οπές σε διάτρητα και κούφια μπλοκ με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό μηχανισμό).


Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή.


Μήκος βίδας = μήκος αγκυρίου + 1 x διάμετρος βίδας.


Χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας ΧΩΡΙΣ βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα κ.λπ.).

Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth