Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα αφαίρεσης σκουριάς Για ματσακόνια πεπιεσμένου αέρα

Εξάρτημα αφαίρ. σκουριάς, ματσακόνι πεπιεσμ. αέρα
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 19ΒΕΛΟΝ.

Αρ. είδους 0703712008
EAN 4052703274048
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με 19 βελόνες διαμέτρου 3 mm η κάθε μία

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1151 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες