Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού βενζίνης Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού

Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού βενζίνης
ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΣΥΣΤΗΜ.ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 300ML

Αρ. είδους 5861111303
EAN 4061975199614

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για καθαρισμό του συστήματος ψεκασμού

Καθαριστική δράση


  • Αφαιρεί τις μικροσκοπικές εναποθέσεις ρητίνης ή βαφής από τις βαλβίδες ψεκασμού και τον διανομέα καυσίμου

  • Εξασφαλίζει ακριβή έλεγχο των βαλβίδων ψεκασμού

  • Χρήση λιγότερου καύσιμο χάρη στην ακρίβεια ψεκασμού καυσίμου


  • Δεσμεύει και εξουδετερώνει το όξινο νερό από την υγροποίηση υδρατμών

  • Προστατεύει από τη διάβρωση

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής
  • Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου λόγω ελλιπούς ψεκασμού καυσίμου

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προληπτική συντήρηση σε κάθε επιθεώρηση

  • Για όλους τους κινητήρες με ψεκασμό βενζίνης με ή χωρίς καταλυτικό μετατροπέα

  • Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του κινητήρα
Οδηγίες

150 ml επαρκούν για 25-30 λίτρα και 300 ml επαρκούν για 50-60 λίτρα καυσίμου.


Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.

Περιεχόμενα

300 ml

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Χημική βάση

Νάφθα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Monate(month)

Πυκνότητα

0,8 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

30 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες