Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα πλήρωσης REFILLO®

Σύστημα αναγόμωσης REFILLO
ΦΙΑΛΗ REFILLO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 400ML
REFILLO

Αρ. είδους 08918001
EAN 4045989911493
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το ασφαλές και οικονομικό σύστημα για τη χειροκίνητη επαναπλήρωση των φιαλών σπρέι με δραστικό συστατικό και πεπιεσμένο αέρα.
  • Προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των αποβλήτων και της διανομής με δηλητηριώδη προωθητικά αέρια

  • Λιγότερες απαιτήσεις σε χώρους αποθήκευσης στο συνεργείο

  • Εύκολος χειρισμός

  • Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου στο σύστημα ραφιών ORSY ®1

  • Πιστοποιημένη ασφάλεια με σήμανση CE και έλεγχος σύμφωνα με την Οδηγία Περί Μηχανημάτων

  • Μείωση κόστους έναντι των κοινών φιαλών αεροζόλ
Ανακοίνωση

Κενή φιάλη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

1. Αποσυμπιέστε το δοχείο REFILLO®


2. Ξεβιδώστε την κεφαλή ψεκασμού από το δοχείο REFILLO®


3. Γεμίστε με τη δραστική ουσία


4. Βιδώστε την κεφαλή ψεκασμού στο δοχείο REFILLO ®


5. Πιέστε το δοχείο REFILLO® πάνω στον "συνδυασμένο σταθμό φόρτισης πεπιεσμένου αέρα REFILLO®"


6. Περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η αντιστάθμιση πίεσης και αφαιρέστε το από τον "συνδυασμένο σταθμό φόρτισης πεπιεσμένου αέρα REFILLO®"


7. Το δοχείο REFILLO® είναι έτοιμο για χρήση

Κατάλληλο για δραστικό συστατικό

Καθαριστικό φρένων

Περιεχόμενα

400 ml

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ανταλλακτική κεφαλή άμεσου ψεκασμού Για δοχεία REFILLO®

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥ ΨΕΚΑΣΜΑ

REFILLO
Αντικαθιστώμενη ανταλλακτική κεφαλή άμεσου ψεκασμού για το σύστημα REFILLO®
x 1 Ποσότητα
Ανταλλακτική κεφαλή εκνέφωσης Για δοχεία REFILLO®

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΣΕ ΒΕΝΤΑΛΙΑ

REFILLO
Αντικαθιστώμενη ανταλλακτική κεφαλή εκνέφωσης για το σύστημα REFILLO®
x 1 Ποσότητα
Ανταλλακτική κεφαλή ψεκασμού συγκόλλησης Για δοχεία REFILLO®

ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ REFILLO Γ. ΣΠΡΕΙ Η/Κ

REFILLO
Αντικαθιστώμενη ανταλλακτική κεφαλή για το σύστημα REFILLO®
x 1 Ποσότητα

Μονάδα συσκευασίας

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.

Δομή του αριθμού είδους μας

Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες

Ποσότητα

Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες