Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηφιακές δαγκάνες βερνιέρου Με θύρα εξόδου δεδομένων RS 232

Ψηφιακές δαγκάνες με πλαστικό περίβλημα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ (0-150MM)

Αρ. είδους 071576 122
EAN 4052712481871

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Calliper with digital display, ground and lapped measuring surfaces and locking screw
  • Λειτουργίες: εναλλαγή mm/ιντσών, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, μηδενισμός (κουμπί 0)

  • Βαθμός προστασίας IP54

  • Λείες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης

  • Επίπεδο βυθόμετρο

  • Πάνω βίδα ασφάλισης

  • Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία
Ανακοίνωση

Παραδίδεται μέσα σε πλαστικό κουτί

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες