Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S

Αγκύριο σφήνας W-ED/S, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ED/S-A2K-M8Χ30

Αρ. είδους 090401008
EAN 4038898600893
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο με θηλυκό μετρικό σπείρωμα για οικονομική αγκύρωση σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος ανοξείδωτος χάλυβας A4
 • Μικρό βάθος οπής διάτρησης

 • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

 • Οπτικός έλεγχος της τοποθέτησης και προστασία των χεριών κατά την τοποθέτηση με το εργαλείο σήμανσης/διάνοιξης

 • Εργαλείο μηχανικής τοποθέτησης για ευκολότερη και ταχύτερη τοποθέτηση

 • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

 • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή

 • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να αγκυρωθεί με βίδα στερέωσης ή με ντίζα

 • Δεν απαιτείται ροπή για την τοποθέτηση

 • Το άκρο στοπ που χρησιμοποιείται με το εργαλείο διάνοιξης κάνει την τοποθέτηση γρηγορότερη και ευκολότερη. Οι κατάλληλες οπές διάτρησης κάνουν την τοποθέτηση ακόμη πιο ασφαλή.
 • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

 • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Ανακοίνωση

Καρφωτό αγκύριο, W-ED/A4, βλ. [13.2]


Καρφωτό αγκύριο, W-ED, M12 (για δράπανο καροτιέρας) και W-ED, DW15, βλ. [13.3]

Περιοχή εφαρμογής
 • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

 • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης: Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα: Αγκύρωση μη φερόντων συστημάτων (M6-M16, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)


Π.χ. ντίζες, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, πλέγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, ράγες στερέωσης κ.λπ.Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (L H)

30 mm

Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενο βάθος βιδώματος

9-13 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Γαλβανιζέ

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

30 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

30 mm

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

8 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

9 mm

Έγκριση

ETA-02/0044
ETA-05/0120

Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6- 8.8)
Διάμετρος αγκυρίου [mm]M58)M68)M8 x 308)M8 x 40M10 x 308)
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252)Frec 1.43,33,33,63,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3)Frec 1.52,13,93,94,0
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4)Fadm [kN] ≥ C20/25 1,21,79)2,09)2,09)
Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαMadm [Nm]-3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4)
(Τεχνική έκθεση TR 020)
Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120
R30, Fadm [kN]-0,80,91,50,9
R60, Fadm [kN]-0,80,91,50,9
R90, Fadm [kN]-0,40,90,90,9
R120, Fadm [kN]-0,30,50,50,7
Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN]-1,71,73,0-
F60 [kN]-0,70,71,5-
F90 [kN]-0,40,40,8-
F120 [kN]-0,30,30,6-
Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6-8.8)
Διάμετρος αγκυρίου [mm]M10 x 40M12M16M20
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252)5,17,110,514,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3)4,19,016,826,2
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4)Fadm [kN] ≥ C20/252,09)2,49)6,39)-
Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαMadm [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4)
(Τεχνική έκθεση TR 020)
Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120
R30, Fadm [kN]1,51,54,0-
R60, Fadm [kN]1,51,54,0-
R90, Fadm [kN]1,51,53,7-
R120, Fadm [kN]1,01,22,4-
Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN]4,76,912,518,0
F60 [kN]2,43,55,68,5
F90 [kN]1,31,83,55,5
F120 [kN]1,01,42,54,4
Παράμετροι τοποθέτησης
M57)M6M8 x 30M8 x 40M10 x 30M10 x 40M12M16M20
Ελάχιστη απόσταση άξοναsmin [mm]60556080100100120150160
Ελάχιστη απόσταση άκρουcmin [mm]95959595115135165200260
Ελάχιστο πάχος μέλουςhmin [mm]100100100100120120130160200
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσηςhef [mm]253030403040506580
Ονομαστική ∅ διάτρησηςd0 [mm]8810101212152025
∅ με διάτρηση κοπήςdcut ≤ [mm]8,458,4510,4510,4512,512,515,520,5525,55
Βάθος οπής διάτρησηςh0 = [mm]253030403040506580
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεταιdf ≤ [mm]67991212141822
Βάθος σπειρώματος
(μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος)
Lth [mm]101313201215182334
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματοςLsdmin ≤ [mm]67991011131822
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίουTinst ≤ [mm]348815153560120
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M5x251)M6x25M6x30M8x25M8x30M8x40
Τυπικό πάχος εξαρτήματοςhmin,2 [mm]100100100100100100
Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαscr,N/scr75/--/7590/130-/7590/80120/210
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαccr,N/ccr3)/--/3)3)/3)-/3)3)/3)3)/105
Ελάχιστη απόσταση άξοναsmin [mm]603055506080
Ελάχιστη απόσταση άκρουcmin [mm]9560951009595
Ελάχιστο πάχος μέλουςhmin,1 [mm]-80-80--
Ελάχιστη απόσταση άξοναsmin [mm]-30-70--
Ελάχιστη απόσταση άκρουcmin [mm]-60-100--
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσηςhef [mm]252530253040
Ονομαστική ∅ διάτρησηςd0 [mm]888101010
∅ με διάτρηση κοπήςdcut ≤ [mm]8,458,458,4510,4510,4510,45
Βάθος οπής διάτρησηςh0 = [mm]252530253040
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεταιdf ≤ [mm]677999
Βάθος σπειρώματος
(μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος)
Lth [mm]101213121320
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματοςLsdmin ≤ [mm]667899
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίουTinst ≤ [Nm]344888
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm]M10x25M10x30M10x40M12x25M12x50M16x65M20x80
Τυπικό πάχος εξαρτήματοςhmin,2 [mm]100120120100130160200
Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαscr,N/scr-/753)/230120/170-/-150/170195/400240/-
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματαccr,N/ccr-/3)3)/1153)/3)-/3)3)/3)3)/2003)/-
Ελάχιστη απόσταση άξοναsmin [mm]60100100100120150160
Ελάχιστη απόσταση άκρουcmin [mm]100115135110165200260
Ελάχιστο πάχος μέλουςhmin,1 [mm]80--80---
Ελάχιστη απόσταση άξοναsmin [mm]70--100---
Ελάχιστη απόσταση άκρουcmin [mm]100--130---
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσηςhef [mm]25304025506580
Ονομαστική ∅ διάτρησηςd0 [mm]12121215152025
∅ με διάτρηση κοπήςdcut ≤ [mm]12,512,512,515,515,520,5525,55
Βάθος οπής διάτρησηςh0 = [mm]25304025506580
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεταιdf ≤ [mm]12121214141822
Βάθος σπειρώματος (μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος)Lth [mm]12121512182334
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματοςLsdmin ≤ [mm]10101112131822
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίουTinst ≤ [Nm]151515353560120
Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm]M5x251)6)M6x306)M8x306)M8x40M10x306)
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1.43,33,33,63,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5)Frec 1.52,13,93,94,0
Αποδεκτή ροπή κάμψης7)Madm [Nm]-3,38,115,8
Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN]-1,71,73,0-
F60 [kN]-0,70,71,5-
F90 [kN]-0,40,40,8-
F120 [kN]-0,30,30,6-
Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm]M10x40M12x50M16x65M20x80
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,17,110,514,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρουΖώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5)4,19,016,826,2
Αποδεκτή ροπή κάμψης7)Madm [Nm] 27,871,0138,6
Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN]4,76,912,518,0
F60 [kN]2,43,55,68,5
F90 [kN]1,31,83,55,5
F120 [kN]1,01,42,54,4
Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm]M6x25M6x30M8x25M8x30M8x40
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10)Fadm [kN] = C12/15 - C16/204)1,2-1,2--
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604)1,79)1,21,99)1,79)2,09)
Αποδεκτή ροπή κάμψης7)Madm [Nm]3,38,1
Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10)R30 [kN]0,40,80,60,91,5
R60 [kN]0,40,80,60,91,5
R90 [kN]0,30,40,60,90,9
R120 [kN]0,30,30,50,50,5
Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm]M10x25M10x30M10x40M12x25M12x50M16x65
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10)Fadm [kN] = C12/15 - C16/204)1,79)--1,79)--
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604)2,19)2,09)2,09)2,19)2,49)6,39)
Αποδεκτή ροπή κάμψης7)Madm [Nm]15,827,871,0
Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10)R30 [kN]0,60,91,50,61,54
R60 [kN]0,60,91,50,61,54
R90 [kN]0,60,91,50,61,53,7
R120 [kN]0,50,71,00,51,22,4
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M8Χ30

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες