Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 1
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 2
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 3
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 4
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 5
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S

Αγκύριο με θηλυκό μετρικό σπείρωμα για οικονομική αγκύρωση σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αγκύριο με θηλυκό μετρικό σπείρωμα για οικονομική αγκύρωση σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος ανοξείδωτος χάλυβας A4

 • Μικρό βάθος οπής διάτρησης

 • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

 • Οπτικός έλεγχος της τοποθέτησης και προστασία των χεριών κατά την τοποθέτηση με το εργαλείο σήμανσης/διάνοιξης

 • Εργαλείο μηχανικής τοποθέτησης για ευκολότερη και ταχύτερη τοποθέτηση

 • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

 • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή

 • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να αγκυρωθεί με βίδα στερέωσης ή με ντίζα

 • Δεν απαιτείται ροπή για την τοποθέτηση

 • Το άκρο στοπ που χρησιμοποιείται με το εργαλείο διάνοιξης κάνει την τοποθέτηση γρηγορότερη και ευκολότερη. Οι κατάλληλες οπές διάτρησης κάνουν την τοποθέτηση ακόμη πιο ασφαλή.
 • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

 • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Ανακοίνωση

Καρφωτό αγκύριο, W-ED/A4, βλ. [13.2]


Καρφωτό αγκύριο, W-ED, M12 (για δράπανο καροτιέρας) και W-ED, DW15, βλ. [13.3]

Περιοχή εφαρμογής
 • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

 • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)