Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αγκύριο βαρέος τύπου W-TM, τύπος A με εσωτερικό σπείρωμα

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αγκύριο βαρέος τύπου W-TM, τύπος A με εσωτερικό σπείρωμα

Για μπουζόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα, για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Για μπουζόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα, για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

  • Για την εισαγωγή του αγκυρίου απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

  • Δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης

  • Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς να προεξέχει από την επιφάνεια: Τα εξαρτήματα σύνδεσης μπορούν να αφαιρεθούν/αποσυνδεθούν οποιαδήποτε στιγμή

  • Τριπλό χιτώνιο επέκτασης για διασφάλιση ομοιόμορφης επέκτασης και κατανομής φορτίου

  • Κατάλληλο για μπουλόνια και βίδες με μετρικό σπείρωμα

  • Η εφαρμογή της καθορισμένης ροπής κατά τη διαδικασία αγκύρωσης εξασφαλίζει ασφαλή εγκατάσταση

  • Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής και φορτίου, επεκτεινόμενο, σε μεγέθη M6–M12

  • Τοποθέτηση με κοπίλια

ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α

Ανακοίνωση

Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής yF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων.Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη.


Συμμορφώνεται με την έγκριση όταν οι βίδες και οι ντίζες, που διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμής αποδοχής 3.1 σύμφωνα με το EN 10204:2004, αποδειχθεί ότι είναι το απαιτούμενο υλικό και ότι διαθέτουν τις μηχανικές ιδιότητες που ορίζονται στο ETA-10/0255

ETA-10/0255 για μεμονωμένη στερέωση, Επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, γαλβανισμένος χάλυβας, M6–M12. Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), για μεταλλικά αγκύρια σε μπετόν, παράρτημα C, διαδικασία διαστασιολόγησης Α