Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4 - 1
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4 - 2
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4 - 3
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4 - 4
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4 - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Αγκύριο με σπείρωμα για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 6 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αγκύριο με σπείρωμα για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4

 • Υψηλά φορτία εργασίας, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου

 • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

 • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση

 • Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4


Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης


 • Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων

 • Ευέλικτη εφαρμογή
 • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

 • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Περιοχή εφαρμογής
 • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

 • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)