Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4 - 1
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4 - 2
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4 - 3
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4 - 4
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4 - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4

Αγκύρια στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με ρηγματωμένο σκυρόδεμα (μέγεθος M6). Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αγκύρια στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με ρηγματωμένο σκυρόδεμα (μέγεθος M6). Ανοξείδωτος χάλυβας A4

 • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης

 • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων

 • Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)

 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)
Περιοχή εφαρμογής
 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)

 • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6

 • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

 • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)