Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4 - 1
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4 - 2
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4 - 3
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4 - 4
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4 - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4

Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα και αποτελεσματική στερέωση. Για χωνευτή στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων ή κουπαστών σε σκυρόδεμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα και αποτελεσματική στερέωση. Για χωνευτή στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων ή κουπαστών σε σκυρόδεμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4

 • Εξαιρετικά ευέλικτη χρήση χάρη στα τρία βάθη αγκύρωσης (μέγεθος 6-10)

 • Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση (μέγεθος 6-10), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση ραγών ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης)

 • Πολύ μεγάλα φορτία

 • Ελάχιστη αξονική απόσταση και απόσταση άκρων χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

 • Πολύ γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

 • Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


 • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

 • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


 • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (∅6)

 • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 - C50/60, (∅6)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (∅10, τύπου S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου σώματος, (∅6 - ∅10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (∅6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οπή διάτρησης μπορεί να σφραγιστεί με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


 • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

 • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


 • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (∅6)

 • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 - C50/60, (∅6)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (∅10, τύπου S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου σώματος, (∅6 - ∅10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (∅6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018