Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S - 1
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S - 2
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S - 3
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S - 4
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S

Πολύ υψηλά φορτία και αποτελεσματική εγκατάσταση. Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 17 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

 • Για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

 • Εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε έως τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης (μεγέθους 6- 14)

 • Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την εγκατάσταση (μέγεθος 6-14), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης)

 • Πολύ μεγάλα φορτία

 • Πολύ μικρή ενδιάμεση απόσταση και αποστάσεις άκρου χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

 • Πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


 • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-14)

 • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-14) και C2 (διάμ. 8-14)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


 • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


 • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

 • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.8-2090 για προσωρινή αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60

 • Χρήση σε φρέσκο σκυρόδεμα

 • Πολλαπλές χρήσεις


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου πυρήνα από σκυρόδεμα, (διάμ. 6- 10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη μέγιστη ονομαστική ροπή.


Κατά τη χρήση στην τοιχοποιία, πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα εγκατάστασης ειδικά για λίθους σύμφωνα με την ETA-23/0196.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


 • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-14)

 • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-14) και C2 (διάμ. 8-14)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


 • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


 • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

 • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

 • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.8-2090 για προσωρινή αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60

 • Χρήση σε φρέσκο σκυρόδεμα

 • Πολλαπλές χρήσεις


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


 • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

 • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου πυρήνα από σκυρόδεμα, (διάμ. 6- 10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018