Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος επισκευής εξάτμισης
Στόκος επισκευής εξάτμισης - 1
Στόκος επισκευής εξάτμισης - 2
Στόκος επισκευής εξάτμισης - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος επισκευής εξάτμισης

Οι μικρές οπές και ρωγμές στο σύστημα εξάτμισης μπορούν να επισκευαστούν εύκολα, μόνιμα και αεροστεγώς.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα

  • Αντοχή σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας

  • Δεν χρειάζεται συγκόλληση ή αφαίρεση του σιγαστήρα
Ανακοίνωση

Για πιο γρήγορη πήξη, αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί με χαμηλές στροφές για περίπου ένα τέταρτο της ώρας.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.