Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σπειρ. με κύλ. μισ., κεφαλ. φλαντζ.