Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ιμάντας τάνυσ. γεν. χρήσ., γλωττ. παντζ.