Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διεθνείς ειδικές προμήθειες πελάτη, άλλα

Διεθνείς ειδικές προμήθειες πελάτη, άλλα
ΕΡΓΑΛ/ΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡ.(40ΧΡΟΝΙΑ)

Αρ. είδους 5997661528
EAN 4065232389688
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες