Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υποδοχή πίεσης

Υποδοχή πίεσης, επινικελωμένος χαλκός
ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ CU NI D5

Αρ. είδους 0880998005
EAN 4056807167077
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για πρεσάρισμα και στερέωση καλωδίων. Υλικό: Επινικελωμένος χαλκός
  • Για την παραγωγή μη αποσπώμενων συνδέσμων άκρων συρματόσχοινων

  • Η διαδικασία πραγματοποιείται με τις κατάλληλες σιαγόνες σύσφιγξης και την πένσα καλωδίων B12
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου

5 mm

Μήκος (l1)

18 mm

Εσωτερικό μήκος (l2)

11 mm

Εσωτερικό πλάτος (b1)

5,5 mm

Πάχος (s1)

2,1 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

12,340 g

Άλλο πρότυπο

WN 0880-998

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συρματόσχοινο 1 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ WN3053 A4 1X19 D5

Ονομαστική αντοχή των συρμάτων: 1.570 N/mm²
x 500 m
Συρματόσχοινο 7 x 19 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ WN3060 A4 7X19 D5

Συρματόσχοινο 7 x 7 Ανοξείδωτος χάλυβας A4

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 7Χ7 Α4 D5MM 250M

Ονομαστική αντοχή των συρμάτων: 1.570 N/mm²
x 250 m

Μονάδα συσκευασίας

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.

Δομή του αριθμού είδους μας

Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες

Ποσότητα

Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες