Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι συμπιεστή πολλαπλών βαθμίδων Pro

Λάδι συμπιεστή πολλαπλών βαθμίδων Pro
ΠΟΛΥΤΥΠΟ ΛΑΔΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ PRO 1000ML

Αρ. είδους 0892764123
EAN 4056807228297
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λάδι συμπιεστή πολλαπλών βαθμίδων Pro

Αρ. είδους 0892764123

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποσότητα
PU

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υψηλής αξίας συνθετικό λάδι με πρόσθετο ειδικά προσαρμοσμένο για χρήση σε τεχνολογία συμπιεστών κλιματισμού

Συμβατό με τα ακόλουθα ψυκτικά μέσα: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.Μπορεί να αναμιχθεί με λάδι PAG και λάδι εστέρων


Ένα λάδι για όλες τις εφαρμογέςΕξαιρετικό αποτέλεσμα λίπανσης


  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπιεστή

  • Υψηλό επίπεδο συμπίεσης ψυκτικού μέσου στον συμπιεστή

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth(X)

Σελίδα καταλόγου ως PDF 1  |  2

Περιοχή εφαρμογής

Για γενική συντήρηση και λίπανση των συμπιεστών κλιματισμού οχημάτων στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

Οδηγίες

Για συμπλήρωση λαδιού συμπιεστή στην ποσότητα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος και μεταφορά του στο κύκλωμα κλιματισμού μέσω της μονάδας συντήρησης κλιματιστικού.

Περιεχόμενα

1000 ml

Χημική βάση

Φωσφατωμένο

Πυκνότητα

0,979 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

85 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C, σύμφωνα με το ASTM D-445

Συγκέντρωση VOC (CH)

0 %

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

282 °C

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας πλήρωσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Βιδωτός προσαρμογέας για πλήρωση όλων των υγρών που σχετίζονται με τον κλιματισμό
x 1 Ποσότητα

Μονάδα συσκευασίας

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.

Δομή του αριθμού είδους μας

Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες

Ποσότητα

Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth

Σελίδα καταλόγου ως PDF  | 

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες