Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος ταχογράφου Για ταχογράφους EU

Δίσκος ταχογράφου
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ 140KM/H

Αρ. είδους 085007140
EAN 4052712810954
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 και έγκριση EC για όλους τους ταχογράφους
  • Οι αυτόματοι δίσκοι διαβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο

  • Σαφή περιγράμματα χάρη στην εκτύπωση με τη μέθοδο της ροτογκραβούρας

  • Η συσσώρευση βρομιάς δεν προκαλεί ζημιά στον ταχογράφο

  • Οι αριθμοί E1 των νέων μοντέλων ταχογράφων ανανεώνονται αυτόματα πάνω στους δίσκους του ταχογράφου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός μετρητή μοτοσικλέτας

517.601.4001

Αριθμός σύγκρισης

140-24 EC 4K

Αριθμός Ε1

37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/82/83

ISO

9001

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες