Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πρόσθετο εντοπισμού διαρροών Basic UV

Πρόσθετο εντοπ. διαρροών κλιματιστικού UV Basic
ΠΡΟΣΘ.ΑΝΙΧΝ.ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C BASIC 240ML

Αρ. είδους 0892764134
EAN 4058794158816

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Φθοριούχο πρόσθετο για εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού με R134a, R1234yf και R744
  • Επαρκεί για 32 εφαρμογές σε αυτοκίνητα ή για 16 εφαρμογές σε επαγγελματικά οχήματα

  • Συμβατό με PAG και λάδι εστέρων

  • Υψηλή αναλογία φθοριζόντων συστατικών

  • Δεν προκαλεί ζημιά στους δακτύλιους στεγανοποίησης και στις τσιμούχες
Ανακοίνωση

Η εισαγωγή του πρόσθετου για τον εντοπισμό διαρροών στο σύστημα κλιματισμού πρέπει να γίνεται μόνο μέσω του συνδέσμου του δοχείου καινούργιου λαδιού.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα συστήματα κλιματισμού με R134a, R1234yf και R744, καθώς και στα συστήματα κλιματισμού με ηλεκτρικούς αεροσυμπιεστές (υβριδικά, start/stop και ηλεκτρικά αυτοκίνητα) για αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών και μικροδιαρροών.

Οδηγίες

Αντλήστε το ψυκτικό μέσο από το κύκλωμα του συστήματος κλιματισμού και μετά δημιουργήστε υποπίεση. Ξεβιδώστε το δοχείο καινούργιου λαδιού από τη μονάδα επισκευής κλιματιστικών και διοχετεύστε την απαιτούμενη ποσότητα. Συμπληρώστε το πρόσθετο εντοπισμού διαρροών και συνδέστε το στον σύνδεσμο του καινούργιου λαδιού. Δοσολογία: 7,5 ml (1/4 oz) για επιβατικά αυτοκίνητα ή 15 ml (1/2 oz) για επαγγελματικά οχήματα. Διοχετεύστε το πρόσθετο εντοπισμού διαρροών στο κύκλωμα της μονάδας κλιματισμού μέσω της μονάδας συντήρησης κλιματιστικών.

Περιεχόμενα

240 ml

Βάρος περιεχομένου

121,91 g

Χημική βάση

Πολυεστερικό λάδι

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα

0,92 g/cm³

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Monate(month)

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

221 °C

Ιξώδες/Συνοχή

Υγρό

Σημείο βρασμού

200 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες