Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούσκωμα και επισκευή για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Σετ φουσκώματος και επισκευής για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 200ML

Αρ. είδους 0893490200

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Φούσκωμα και επισκευή για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Αρ. είδους 0893490200

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ποσότητα

PU

x1 Ποσότητα

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Φουσκώστε αμέσως και επισκευάστε τα τρυπημένα ελαστικά με ή χωρίς εσωτερικό αεροθάλαμο

  • Η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αφαιρεθεί το τρυπημένο ελαστικό

  • Τα περιεχόμενα επαρκούν για μία επισκευή
Ανακοίνωση

Σε περίπτωση σκισίματος ή μεγάλης διάτρησης, το ελαστικό ή ο εσωτερικός αεροθάλαμος πρέπει να επισκευαστούν με παραδοσιακές μεθόδους

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth(X)

Σελίδα καταλόγου ως PDF 1  |  2

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Εάν είναι δυνατόν, εντοπίστε και αφαιρέστε το υλικό που προκάλεσε τη διάτρηση. Ανακινήστε το μπετόνι Εάν είναι κρύο, ζεστάνετέ το προτού το κρατήσετε με τα χέρια σας. Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα ελαστικού, ελέγχοντας ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Πατήστε το κουμπί ψεκάσματος κρατώντας το μπετόνι κατακόρυφα, μέχρι να φουσκώσει εντελώς το ελαστικό. Αφαιρέστε γρήγορα το εξάρτημα σύνδεσης από τη βαλβίδα και οδηγήστε το όχημα ξανά τουλάχιστον 10 km σε μικρή ταχύτητα. Στο πρώτο πρατήριο καυσίμων που θα συναντήσετε, το ελαστικό πρέπει να ξεφουσκώσει εντελώς και να φουσκωθεί εκ νέου για να διορθωθεί η πίεση λειτουργίας. Στις επόμενες ημέρες, ελέγξτε την πίεση

Αρ. είδους Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth

Σελίδα καταλόγου ως PDF  | 

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες