Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 1
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 2
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 3
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 4
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 5
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 6
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 7
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 8
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 9
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 10
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 11
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S - 12

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S

Αγκύριο σφήνας υψηλής απόδοσης για μεγάλα φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Αγκύριο σφήνας υψηλής απόδοσης για μεγάλα φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Υψηλές φέρουσες ικανότητες σε μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων


Εξαιρετικά μεγάλα ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που μεγιστοποιούν τις ήδη υψηλές τιμές φέρουσας ικανότητας ανά αγκύριοΓρήγορη εγκατάσταση με λιγότερες ενισχύσεις


Εξαιρετικά μικρά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που ελαχιστοποιούν τον χρόνο διάτρησης και έμπηξηςΟικονομική και ευέλικτη εφαρμογή


Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογή βάθους έμπηξης επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των αγκυρίων ανάλογα με το βάθος έμπηξης και την εφαρμογήΕλάχιστες αποστάσεις άκρων και ενδιάμεσες αποστάσεις


Επιτρέπει τη στερέωση μικρών πλακών αγκύρωσης κοντά στα άκρα και την εγκατάσταση σε λεπτά τμήματα σκυροδέματοςΓια αντισεισμικές κατασκευές


Υψηλή αντισεισμική δράση, κατηγορίες σεισμικής απόδοσης C1 και C2

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά σύμφωνα (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1:


  • Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16)


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602


  • Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std)
Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά σύμφωνα (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1:


  • Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16)


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602


  • Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std)