Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δοκιμαστικό συγκέντρωσης αντιπηκτικού Για ψυκτικό υγρό

Δοκιμαστικό συγκέντρ. αντιπηκτικ. για ψυκτικό υγρό
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Αρ. είδους 08536001
EAN 4011231790369

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μείγματα αιθυλενογλυκόλης (αιθυλενικής γλυκόλης) και νερού, με εξαίρεση το G13
  • Ο δείκτης τύπου εκκρεμούς εξαλείφει την ανάγκη για κατακόρυφο κράτημα όπως στις συμβατικές συσκευές.

  • Αυτόματη διόρθωση θερμοκρασίας

  • Άμεση, απλή ένδειξη του σημείου πήξης για όλες τις θερμοκρασίες ψυκτικού υγρού.
Ανακοίνωση

Ο θάλαμος μέτρησης πρέπει να είναι πλήρως γεμάτος με υγρό και να μην έχει καθόλου φυσαλίδες. Αυτό επιτυγχάνεται με ελαφρό κτύπημα στο περίβλημα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-40 °C

Όγκος αναρρόφησης

52 cm³

Μήκος

155 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες