Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διαστελλόμενο παξιμάδι, τύπος 2 Ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διαστελλόμενο παξιμάδι, τύπος 2 Ανοιχτή περιοχή βιδώματος

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Συναρμολόγηση από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως παξιμάδι ασφαλείας

  • Δεν μπορεί να συστραφεί

  • Αντοχή στη διάβρωση

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής εφαρμογή στο εξάρτημα

  • Η φλάντζα μπορεί να λειτουργήσει ως διαχωριστήρας

  • Χωρίς άμεση επαφή μεταξύ της λαμαρίνας και της βίδας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από αφαίρεση